IPrintDialogCallback::InitDone

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Funksjonen PrintDlgEx kaller InitDone -metoden når systemet har fullført initialiseringen siden Generelt i egenskapsarket Skriv ut .

HRESULT InitDone() 

Parametere

Ingen.

Returverdier

Returner S_OK for å hindre at funksjonen PrintDlgEx utfører sin standardhandlinger.

Returner S_FALSE for å tillate PrintDlgEx til å utføre handlinger som sin standard. Aktuelle, utfører PrintDlgEx ikke noen standard behandling etter InitDone ringe.

Merknader

Hvis din Tilbakeringingsobjekt implementerer den IObjectWithSite -grensesnittet, PrintDlgEx -funksjonskall den IObjectWithSite::SetSite -metoden til å sende en IPrintDialogServices peker til objektet tilbakeringing. Funksjonen PrintDlgEx kaller SetSite -metoden før du kaller metoden InitDone . Dette gjør at InitDone gjennomføringen å bruke IPrintDialogServices -metoder til å hente informasjon om den valgte skriveren.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 5.0 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, IPrintDialogCallback, IObjectWithSite, IPrintDialogServices, PrintDlgEx

Index