CDN_FOLDERCHANGE

Varslingsmelding CDN_FOLDERCHANGE sendes en Explorer-stil Åpne dialogboksen eller Lagresom felles når det åpnes en ny mappe. Bindingsprosedyren din OFNHookProc mottar denne meldingen i form av en WM_NOTIFY -melding .

CDN_FOLDERCHANGE lpon = lParam (LPOFNOTIFY) 

 

Parametere

lpon
Peker til en OFNOTIFY struktur.

OFNOTIFY -strukturen inneholder en NMHDR struktur der koden medlem angir meldingskoden CDN_FOLDERCHANGE.

Returverdier

Returverdien er ignorert.

Merknader

Systemet denne meldingen sendes bare hvis dialogboksen ble opprettet ved hjelp av OFN_EXPLORER-verdien.

Hvis du vil hente banen til mappen nyåpnede, kan Bindingsprosedyren sende meldingen CDM_GETFOLDERPATH til dialogboksen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, CDM_GETFOLDERPATH, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, WM_NOTIFY

Index