PRINTPAGERANGE

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

PRINTPAGERANGE -struktur angir et sideområde i en utskriftsjobb. En utskriftsjobb kan ha mer enn én sideområde. Denne informasjonen angis i PRINTDLGEX -strukturen, når du kaller funksjonen PrintDlgEx.

typeDef struct tagPRINTPAGERANGE {
    DWORD nFromPage;
    DWORD nToPage;
} PRINTPAGERANGE, * LPPRINTPAGERANGE 

Medlemmer

nFromPage
Angir den første siden i området.
nToPage
Angir den siste siden i området.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 5.0 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.
Importere biblioteket:Bruk comdlg32.lib.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksen boksen strukturer, PRINTDLGEX, PrintDlgEx

Index