CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

Et program sender en melding med CB_GETDROPPEDCONTROLRECT til å hente skjermkoordinater av boksen rullegardinlisten i en kombinasjonsboks.

CB_GETDROPPEDCONTROLRECT wParam = 0;             / / brukt; må være null lParam = (LPARAM) RECT FAR LOCK+STJERNE(*) lprc; / / adresse av RECT-struktur 

 

Parametere

lprc
Verdien av lParam. Pekeren til den RECT struktur som skal motta koordinatene.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien ikke-null.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, RECT

Index