CB_LIMITTEXT

Et program sender en CB_LIMITTEXT melding til å begrense lengden på teksten som brukeren kan skrive inn i redigeringskontrollen i en kombinasjonsboks.

CB_LIMITTEXT wParam = (WPARAM) cchLimit;   / / Maksimalt antall tegn lParam = 0;                   / / brukt; må være null 

 

Parametere

cchLimit
Verdien av wParam. Angir maksimalt antall tegn som brukeren kan angi. Hvis denne parameteren er null, er tekstlengden satt til 0x7FFFFFFE tegn.

Returverdier

Returverdien er alltid sant.

Merknader

Hvis kombinasjonsboksen ikke har CBS_AUTOHSCROLL-stil, har sette tekst-grense å bli større enn størrelsen på redigeringskontrollen ingen virkning.

CB_LIMITTEXT meldingen begrenser bare teksten som brukeren kan angi. Den har ingen innvirkning på tekst allerede i redigeringskontrollen når meldingen er sendt, og heller ikke påvirker lengden på teksten kopiert til redigeringskontrollen når en streng i listeboksen er valgt.

Standardgrensen til tekst som en bruker kan skrive inn i redigeringskontrollen er 30 000 tegn.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages

Index