CB_GETDROPPEDSTATE

Et program sender en CB_GETDROPPEDSTATE-melding for å finne ut om listeboksen i en kombinasjonsboks blir brutt.

CB_GETDROPPEDSTATE wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis listen vises, er returverdien TRUE; Ellers er det FALSE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SHOWDROPDOWN

Index