CB_GETHORIZONTALEXTENT

Et program sender meldingen CB_GETHORIZONTALEXTENT til å hente fra en kombinasjonsboks bredden, i piksler, som listeboksen kan rulles vannrett (rulles bredden). Dette gjelder bare hvis listen har et vannrett rullefelt.

CB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0;     / / ikke brukes, må være null lParam = 0;     / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er rulles bredden, i piksler.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SETHORIZONTALEXTENT

Index