Opprette en enkel kombinasjonsboks

Denne delen beskriver hvordan du bruker en enkel kombinasjonsboks i en dialogboks. Eksempel i å skape en Spell-dialogboksen bruker en enkel kombinasjonsboks i en dialogboks for en stavekontroll. Når den finner et feilstavet ord, foreslå vil stavekontrollen alternative stavemåter. Brukeren kan ignorere det feilstavede ordet, endre til en av de foreslåtte stavemåter eller Skriv inn en stavemåten ikke foreslått. En enkel kombinasjonsboks er godt egnet for å motta denne typen brukerinndata.

Index