CB_GETEXTENDEDUI

Et program sender en CB_GETEXTENDEDUI melding om en kombinasjonsboks har brukergrensesnittet standard eller utvidet brukergrensesnittet.

 CB_GETEXTENDEDUI wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis kombinasjonsboksen har utvidet brukergrensesnittet, er returverdien TRUE; Ellers er det FALSE.

Merknader

Som standard f4-tasten åpner eller lukker listen og pil ned endrer det gjeldende merkede området. F4-tasten er deaktivert i en kombinasjonsboks med utvidede brukergrensesnittet, og å trykke på pil ned åpner the drop-down list.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SETEXTENDEDUI

Index