Behandling av WM_INITDIALOG og WM_DESTROY-meldinger i en enkel dialogboks

Når du bruker en kombinasjonsboks i en dialogboks, svare du vanligvis på meldingen WM_INITDIALOG ved initialisering av kombinasjonsboksen. Kodeeksemplet i å skape en Spell-dialogboksen som kaller den programdefinert OpenDictionary -funksjonen til å laste inn ordlisten. Deretter kaller den programdefinert SelectNextWord og InitSpellList funksjoner å velge det første feilstavede ordet.

SelectNextWordvelger det neste ordet i redigeringskontrollen og kopierer den til den angitte bufferen. InitSpellListavgjør om det merkede ordet i ordlisten. Hvis ikke, det plasserer ordet i valgfeltet av kombinasjonsboksen, og legger til i listen forslag til stavemåte.

Dialogboksen boksen prosedyre behandler meldingen WM_DESTROY å frigjøre ressursene som er tildelt i ordlisten.

Index