CB_GETTOPINDEX

Et program sender meldingen CB_GETTOPINDEX til å hente nullbasert indeksen for det første synlige elementet i listedelen av en kombinasjonsboks. Elementet med indeksen 0 er først på toppen av listen, men hvis listen boksen innholdet har blitt bladd, et annet element kan være øverst.

CB_GETTOPINDEX wParam = 0;     / / ikke brukes, må være null lParam = 0;     / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien indeksen for det første synlige elementet i listeboksen av kombinasjonsboksen.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien CB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_SETTOPINDEX

Index