Behandling av WM_INITDIALOG og WM_DESTROY-meldinger i dialogboksen en eier-tegnet

Når du bruker en kombinasjonsboks i en dialogboks, svare du vanligvis på en melding på WM_INITDIALOG ved initialisering av kombinasjonsboksen. Eksempelet i å opprette en dialogboks for Square måltid laster punktgrafikk som brukes for eieren trukket kombinasjonsboksen, deretter kaller den programdefinert InitGroupList funksjonen med initialisere kombinasjonsboksen. Det også velger første listeelementet i kombinasjonsboksen, deretter kaller den programdefinert InitFoodList funksjonen med initialisere listeboksen.

I eksemplet er eieren trukket kombinasjonsboksen en miste-ned liste som inneholder navnene på hver av de fire mat-gruppene. InitGroupListlegger til navnet på hver gruppe for mat, og kaller den programdefinert SetItemData -funksjonen til å knytte en konstant hvert listeelement som identifiserer en tilsvarende mat-gruppe.

Listen i eksemplet inneholder navnene på mat i gruppen valgte mat. InitFoodListtilbakestiller innholdet i listeboksen, og deretter legger du til navnene på merkede mat i den gjeldende mat rullegardinlisten gruppeboks.

Dialogboksen boksen prosedyre behandler meldingen WM_DESTROY å slette punktgrafikk i eier-trukket kombinasjonsboksen.

Index