Om kombinasjonsbokser

Win32 API gir tre typer kombinasjonsboks: enkel kombinasjonsbokser (CBS_SIMPLE), rullegardinlisten boksene (CBS_DROPDOWNLIST) og miste-ned kombinasjonsbokser (CBS_DROPDOWN).

Det finnes også en rekke combo Boksstiler som definerer bestemte egenskaper. For eksempel aktivere to stiler et program til å opprette en eier trukket kombinasjonsboks, gjør programmet som er ansvarlig for å vise informasjon i kontrollen.

En kombinasjonsboks består av en liste og en valgfeltet. Listen viser alternativene som en bruker kan velge og valgfeltet viser gjeldende merket område. Bortsett fra i rullegardinlisten bokser, valgfeltet er en redigeringskontroll og kan brukes til å angi tekst ikke i listen.

Index