CB_SETHORIZONTALEXTENT

Et program sender CB_SETHORIZONTALEXTENT meldingen hvis du vil angi bredden, i piksler, som en liste kan rulles vannrett (rulles bredden). Hvis bredden på listen er mindre enn denne verdien, ruller vannrett elementer i listen i det vannrette rullefeltet. Hvis bredden på listen er lik eller større enn denne verdien, er det vannrette rullefeltet skjult eller, Hvis kombinasjonsboksen har stilen CBS_DISABLENOSCROLL deaktivert.

CB_SETHORIZONTALEXTENT wParam = (WPARAM) cxExtent;      / / rulles bredden på listen, i piksler lParam = 0;              / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

cxExtent
Angir rulles bredden på listen, i piksler.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETHORIZONTALEXTENT

Index