WM_DRAWITEM

WM_DRAWITEM-meldingen blir sendt til eiervinduet av en eier trukket knappen, kombinasjonsboksen, listen eller -menyen når et visuelt aspekt av knappen, kombinasjonsboks, listeboks, eller menyen er endret.

WM_DRAWITEM idCtl = (UINT) wParam;             / / kontroll identifikator lpdis = lParam (LPDRAWITEMSTRUCT); / / element-tegning informasjon 

 

Parametere

idCtl
Verdien av wParam. Angir identifikatoren for kontrollen som sendte meldingen WM_DRAWITEM. Hvis meldingen ble sendt av en meny, er denne parameteren null.
lpdis
Verdien av lParam. Pekeren til en DRAWITEMSTRUCT struktur som inneholder informasjon om varen skal trekkes og typen tegning kreves.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere SANN.

Standardhandling

Funksjonen DefWindowProc trekker fokusrektanglet for en eier trukket listeelement.

Merknader

ItemAction -medlem av DRAWITEMSTRUCT -strukturen angir tegnet som et program skal utføre operasjonen.

Før retur fra å behandle denne meldingen, skal et program sikre at enheten sammenheng identifisert av hDC -medlem av DRAWITEMSTRUCT -strukturen er i standardtilstanden.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, DefWindowProc, DRAWITEMSTRUCT

Index