CB_FINDSTRINGEXACT

Et program sender en CB_FINDSTRINGEXACT-melding for å finne den første strengen i listen-boksen i en kombinasjonsboks som samsvarer med strengen som er angitt i parameteren lpszFind.

 CB_FINDSTRINGEXACT wParam = (WPARAM) indexStart;      / / vare før start av søk lParam = (LPARAM) (LPCSTR) lpszFind; / / adresse av søkestreng 

 

Parametere

indexStart
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeks av varen foran det første elementet skal søkes. Når søket når bunnen av listen, fortsetter det tilbake til elementet som er angitt av parameteren indexStart fra toppen av listen. Hvis indexStart er-1, søkte hele listen fra begynnelsen.
lpszFind
Verdien av lParam. Pekeren til den null-avsluttede strengen du vil søke etter. Denne strengen kan inneholde et fullstendig filnavn, inkludert filtypen. Søket skiller ikke bokstaver, slik at denne strengen kan inneholde en hvilken som helst kombinasjon av store og små bokstaver.

Returverdier

Returverdien er nullbasert indeksen for det samsvarende elementet. Hvis søket ikke lykkes, er det CB_ERR.

Merknader

Hvis du oppretter kombinasjonsboksen med en eier trukket stil, men uten den CBS_HASSTRINGS stilen, gjør hva CB_FINDSTRINGEXACT meldingen kommer an på om programmet bruker stilen CBS_SORT. Hvis du bruker stilen CBS_SORT, er WM_COMPAREITEM-meldinger sendt til eieren av kombinasjonsboksen til å bestemme hvilket element som samsvarer med den angitte strengen. Hvis du ikke bruker den CBS_SORT stilen, søker CB_FINDSTRINGEXACT meldingen etter et listeelement som tilsvarer verdien for parameteren lpszFind .

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_FINDSTRING, CB_SELECTSTRING, WM_COMPAREITEM

Index