CB_SETITEMDATA

Et program sender en CB_SETITEMDATA-melding til å angi 32-biters verdien forbundet med det angitte elementet i en kombinasjonsboks.

CB_SETITEMDATA wParam = indeks (WPARAM);            / / vare index lParam = (LPARAM) (DWORD) dwData;   / / vare data 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir varens nullbasert indeks.
dwData
Verdien av lParam. Angir den nye verdien som skal knyttes til varen.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er returverdien CB_ERR.

Merknader

Hvis den angitte varen er i en eier trukket kombinasjonsboks opprettet uten den CBS_HASSTRINGS stilen, erstatter denne meldingen den 32-biters verdien i lParam -parameteren for CB_ADDSTRING eller CB_INSERTSTRING meldingen lagt elementet til kombinasjonsboksen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_ADDSTRING, CB_GETITEMDATA, CB_INSERTSTRING

Index