CB_SETTOPINDEX

Et program sender den CB_SETTOPINDEX-meldingen for å sikre at et bestemt element er synlig i listeboksen for i en kombinasjonsboks. Systemet ruller listeinnholdet boksen slik at enten det angitte elementet som vises øverst i listen, eller har nådd maksimal bla-området.

CB_SETTOPINDEX wParam = indeks (WPARAM);      / / nullbasert indeks over elementet liste lParam = 0;             / / ikke brukes, må være null 

 

Parametere

index
Angir nullbasert indeksen for listeelementet.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien null.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien CB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CB_GETTOPINDEX

Index