CBN_EDITCHANGE

Varslingsmelding CBN_EDITCHANGE er sendt etter at brukeren har funnet en handling som kan ha endret teksten i Rediger kontroll-delen av en kombinasjonsboks. I motsetning til varslingsmelding CBN_EDITUPDATE sendes denne varslingsmelding når systemet oppdaterer skjermen. Det overordnede vinduet i kombinasjonsboksen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

CBN_EDITCHANGE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / identifikator for kombinasjonsboksen boksen hwndComboBox = (HWND) lParam;        / / håndtere til kombinasjonsboks 

 

Merknader

Hvis kombinasjonsboksen har stilen CBS_DROPDOWNLIST, oppstår ikke dette varslingsmelding.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Combo boksene oversikt, Combo Box Messages, CBN_EDITUPDATE, WM_COMMAND

Index