Cirkumfleks synlighet

Når cirkumflekstegnet er definert, kan du bruke ShowCaret -funksjonen til å gjøre cirkumflekstegnet synlig. Når cirkumflekstegnet vises, begynner den automatisk blinkende. Hvis du vil vise et solid cirkumflekstegn, inverterer systemet hver piksel i rektanglet; Hvis du vil vise en grå cirkumflekstegn, inverterer systemet hver piksel; Hvis du vil vise et cirkumflekstegn punktgrafikk, inverterer systemet bare de hvite bitene av punktgrafikkbildet.

Index