GetCaretPos

Funksjonen GetCaretPos kopierer cirkumflekstegnets posisjon, i klient-koordinater, til den angitte punkt -struktur.

BOOL GetCaretPos) LPPOINT  lpPoint / / adresse av strukturen for å motta koordinater);
 

Parametere

lpPoint
Pekeren til den punkt struktur som skal motta klient koordinatene for cirkumflekstegnet.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Cirkumfleks posisjonen er alltid angivet i klient-koordinatene i vinduet som inneholder cirkumflekstegnet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Cirkumflekstegn oversikt, cirkumflekstegn fungerer, SetCaretPos, punkt

Index