BM_SETSTATE

Et program sender en BM_SETSTATE-melding for å endre utheving-tilstanden til en knapp. Utheving-tilstanden angir om knappen utheves som om brukeren hadde dyttet den.

BM_SETSTATE wParam = (WPARAM) fState;   / / markere state lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

fState
Verdien av wParam. Angir om knappen skal være uthevet. Verdien TRUE høydepunkter knappen. Verdien FALSE fjerner eventuelle utheving.

Returverdier

Denne meldingen returnerer alltid null.

Merknader

Utheving, påvirker bare utseendet på en knapp. Den har ingen innvirkning på Sjekk statusen for en alternativknapp eller merket.

En knapp vises automatisk når brukeren plasserer markøren over det og trykker og holder du venstre museknapp. Uthevingen fjernes når brukeren slipper opp museknappen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over knappene, knappen meldinger, BM_GETSTATE, BM_SETCHECK