Knappen farge meldinger

Systemet gir standard fargeverdiene for knapper. Systemet sender en WM_CTLCOLORBTN -melding til en knapp overordnet vindu før knappen er trukket. Denne meldingen inneholder en referanse til knappens enheten sammenheng og et håndtak til det underordnede vinduet. Det overordnede vinduet kan bruke disse håndtakene for å endre knappens tekst- og bakgrunnsfarger. Tabellen nedenfor viser standard knappefarge verdier.

Verdi Elementet farget
COLOR_BTNFACE Knappen ansikter.
COLOR_BTNHIGHLIGHT Merk området (øvre og venstre kantene) på en knapp.
COLOR_BTNSHADOW Skygge-området (bunn og høyre kanter) på en knapp.
COLOR_BTNTEXT Vanlig (nongrayed) tekst i knapper.
COLOR_GRAYTEXT Deaktivert (grå) tekst i knapper. Denne fargen er satt til 0 Hvis skjermdriveren ikke støtter en heldekkende, grå farge.
COLOR_WINDOW Vindusbakgrunn.
COLOR_WINDOWFRAME Vindusrammer.
COLOR_WINDOWTEXT Tekst i windows.

Et program kan hente standardverdiene for disse fargene ved å kalle den GetSysColor fungerer, eller angi verdier ved å kalle den SetSysColors -funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om systemfarger, se Systeminformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan farger brukes med kontroller, kan du se Kontroller.

Index