Tilgjengelighet

Win32 API gir deg en rekke tilgjengelighetsfunksjoner som gjør det enklere for personer med funksjonshemninger å bruke datamaskiner. Denne oversikten beskriver de angitte tilgjengelighetsfunksjonene og Win32-funksjoner og strukturer for å kontrollere disse funksjonene.

Hvis du vil ha informasjon om andre tilgjengelighetsfunksjoner, se Microsoft Active Accessibility.

Index