Sjekker tilstanden til en Parameter for tilgjengelighet

Følgende kodefragment bruker den GetSystemMetrics -funksjonen til å kontrollere Lydvisning-parameteren. Hvis GetSystemMetrics returnerer SANN, skal programmet presentere all viktig informasjon i visuell form.

BOOL fShowSounds; 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 

 

Index