Parametere for tilgjengelighet

Systemet opprettholder et sett med tilgjengelighet parametere som angir om brukeren har spesielle behov eller innstillinger. Brukeren styrer tilstanden til disse parameterne, vanligvis ved hjelp av et program i Kontrollpanel. Kontroll-panelet programmer eller andre programmer som lar brukeren å tilpasse miljøet kan bruke den SystemParametersInfo -funksjonen til å angi tilgjengelighet-parametere.

Programmer bør bruke den GetSystemMetrics -funksjonen til å fastslå tilstanden til tilgjengelighet-parametere. Når en tilgjengelighet-parameteren er satt til TRUE, bør programmet endre brukergrensesnittet, hvis det er nødvendig, brukerens preferanser.

Win32 støtter følgende parametere for tilgjengelighet:

Parameteren Beskrivelse
Lydvisning Angir at et program som bruker vanligvis lyd for å formidle viktig informasjon bør gi informasjonen visuelt.
Høykontrast Angir at programmet skal gi høy kontrast mellom forgrunns- og bakgrunnsfarger, bilder.

Index