Tilgjengelighet strukturer

Bruk følgende strukturer til å implementere tilgjengelighetsfunksjoner for:

ACCESSTIMEOUT
FILTERTASTER
HØYKONTRAST
MUSETASTER
SERIELLE TASTER
SKJERMSIGNAL
TREGE TASTER
VEKSLETASTER

Index