Toevoegen van een Window, eigenschap

In het volgende voorbeeld laadt een pictogram en vervolgens een cursor en wijst geheugen toe voor een buffer. Het voorbeeld wordt vervolgens de functie SetProp de resulterende pictogram, cursor, en geheugen grepen als eigenschappen van het venster voor het venster ge´dentificeerd door de toepassing gedefinieerde hwndSubclass variabele toewijzen. De eigenschappen worden ge´dentificeerd door de tekenreeksen met PROP_ICON, PROP_CURSOR en PROP_BUFFER.

# define BUFFER 4096 HINSTANCE hinst;       / / verwerken van huidige exemplaar HWND hwndSubclass;     / / verwerken van een subklasse venster handvat hIcon, hCursor; 
HGLOBAL hMem; 
char * lpMem; 
TCHAR [tchPath] = "c:\\winnt\\samples\\winprop.c"; 
 
/ / Laden middelen. 
 
hIcon = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(400)); 
hCursor = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(220)); 
 
/ / Toewijzen en vul een geheugenbuffer. 
 
hMem = GlobalAlloc (GPTR, BUFFER); 
lpMem = GlobalLock(hMem); 
lstrcpy (lpMem, tchPath); 
GlobalUnlock(hMem); 
 
/ / Set van het venster Eigenschappen voor hwndSubclass. 
 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_ICON", hIcon); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_CURSOR", hCursor); 
SetProp (hwndSubclass, "PROP_BUFFER", hMem) 
 

Index