Verwijderen van een eigenschap Window

Wanneer een venster wordt vernietigd, moet het eventuele venster Eigenschappen het vernietigen. In het volgende voorbeeld gebruikt de EnumPropsEx functie en de toepassing gedefinieerde callback functie DelPropProc te vernietigen de eigenschappen gekoppeld aan het venster ge´dentificeerd door de toepassing gedefinieerde hwndSubclass variabele. De callback functie, die de functie RemoveProp gebruikt, wordt ook weergegeven.

case WM_DESTROY: EnumPropsEx (hwndSubclass, DelPropProc, NULL); 
 
    PostQuitMessage(0); 
    breken; 
 
/ / DelPropProc is een toepassing gedefinieerde callback functie / / Hiermee verwijdert u een eigenschap window. 
 
BOOL CALLBACK DelPropProc (HWND hwndSubclass, / / verwerken van venster met eigenschap LPCSTR lpszString, / / eigenschap tekenreeks of atoom handvat hData) / / gegevens verwerken {RemoveProp (hwndSubclass, lpszString); 
 
    return TRUE; 
} 
 

Index