Structuur van een venster Procedure

Een venster procedure is een functie die heeft vier parameters en retourneert een 32-bits ondertekend waarde. De parameters bestaan uit een vensteringang, een UINT bericht-id, en de twee bericht parameters gedeclareerd met de gegevenstypen WPARAM en LPARAM . Voor meer informatie, Zie WindowProc.

Bericht parameters bevatten vaak gegevens in beide hun laag- en hoog-orde woorden. De Microsoft Win32 application programming interface (API) bevat meerdere macro's die een toepassing gebruiken kan om informatie te extraheren uit het bericht parameters. De macro LOWORD , bijvoorbeeld, extracten het woord van de lage-orde (bits 0 tot en met 15) uit een bericht parameter. Andere macro's omvatten HIWORD, LOBYTEen HIBYTE.

De interpretatie van de geretourneerde waarde hangt af van het specifieke bericht. Raadpleeg de beschrijving van elk bericht om te bepalen dat de juiste waarde retourneren.

Omdat het mogelijk een venster procedure recursief Bel is, is het belangrijk om te minimaliseren van het aantal lokale variabelen die worden gebruikt. Bij de verwerking van afzonderlijke berichten, moet een toepassing buiten de procedure venster om te voorkomen dat overmatig gebruik van lokale variabelen, eventueel veroorzaakt de stack overflow tijdens diepe recursie Belfuncties.

Index