GetTopWindow

De GetTopWindow functie onderzoekt de Z-volgorde van het kind windows gekoppeld aan het opgegeven bovenliggende venster en een ingang voor het venster kind boven aan de Z-volgorde opgehaald.

 HWND GetTopWindow) HWND  hWnd / / verwerken naar bovenliggende venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het bovenliggende venster wiens kind windows zijn worden onderzocht. Als deze parameter NULL is, retourneert de functie een handvat naar het venster boven aan de Z-volgorde.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde een ingang voor het venster kind boven aan de Z-volgorde. Als het opgegeven venster geen kind windows heeft, is de retourwaarde NULL. Krijgen uitgebreid foutinformatie, gebruiken de GetLastError functie.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, GetNextWindow, GetWindow