IsChild

De IsChild functie test of een venster een onderliggend venster of het onderliggende venster van een opgegeven bovenliggende venster is. Een onderliggend venster is de directe afstammeling van een opgegeven bovenliggende venster als dat bovenliggende venster in de keten van bovenliggende windows is; de keten van bovenliggende windows leidt van het origineel overlapt of pop-upvenster tot het onderliggende venster.

BOOL IsChild ()  HWND  hWndParent, / / verwerken naar bovenliggende vensterHWNDhWnd / / verwerken naar venster om te testen);
 

Parameters

hWndParent
Ingang naar het bovenliggende venster.
hWnd
Omgaan met naar de venster om te worden getest.

Retourwaarden

Als het venster een kind of onderliggende venster van het opgegeven bovenliggende venster is, is de retourwaarde aan nul.

Als het venster niet een kind of onderliggende venster van het opgegeven bovenliggende venster is, is de retourwaarde nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, IsWindow, SetParent

Index