WM_NCACTIVATE

WM_NCACTIVATE wordt het bericht naar een venster wanneer haar nonclient gebied moet worden gewijzigd om aan te geven van een actief of inactief staat.

WM_NCACTIVATE fActive = wParam (BOOL);   / / nieuwe stand van de titelbalk of het pictogram 
 

Parameters

fActive
Waarde van wParam. Hiermee geeft u aan wanneer een titelbalk of een pictogram moet worden gewijzigd om aan te geven op actief of op inactief. Als een actieve titelbalk of pictogram vastgesteld wordt, de fActive parameter is TRUE. Het is ONWAAR voor een niet-actieve titelbalk of pictogram.

Retourwaarden

Wanneer de fActive parameter is FALSE, moet een toepassing retourneren TRUE om aan te geven dat het systeem moet doorgaan met de standaard verwerking, of het FALSE terugkeren moet om te voorkomen dat de titelbalk of het pictogram wordt gedeactiveerd. Wanneer fActive is ingesteld op TRUE, de retourwaarde wordt genegeerd.

Standaardactie

De functie DefWindowProc trekt de titelbalk of het pictogram titel in haar actieve kleuren wanneer de fActive parameter TRUE is en in de inactieve kleuren wanneer fActive is ingesteld op FALSE.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, DefWindowProc

Index