GetWindowThreadProcessId

De GetWindowThreadProcessId functie haalt de id van de thread die gemaakt van het opgegeven venster en, optioneel, de id van het proces dat het venster gemaakt.

(DWORD-GetWindowThreadProcessId HWND  hWnd, / / verwerken naar vensterLPDWORDlpdwProcessId / / adres van de variabele voor de proces-id);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster.
lpdwProcessId
Aanwijzer naar een 32-bits waarde die de proces-id ontvangt. Als deze parameter niet nul is, GetWindowThreadProcessId wordt de id van het proces gekopieerd naar de 32-bits waarde; anders, het niet doet.

Retourwaarden

De retourwaarde is de id van de thread die het venster gemaakt.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies

Index