WM_ACTIVATEAPP

De WM_ACTIVATEAPP-bericht wordt verzonden wanneer een venster die behoren tot een andere toepassing dan het actieve venster staat te worden geactiveerd. Het bericht is verzonden naar de toepassing waarvan venster wordt geactiveerd en de toepassing waarvan venster wordt gedeactiveerd.

 WM_ACTIVATEAPP fActive = wParam (BOOL);        / / activering markeren dwThreadID = (DWORD) lParam: / / thread id 
 

Parameters

fActive
Waarde van wParam. Hiermee geeft u aan of het venster wordt geactiveerd of gedeactiveerd. Deze parameter is TRUE als het venster wordt geactiveerd; is FALSE als het venster wordt gedeactiveerd.
dwThreadID
Waarde van lParam. Hiermee geeft u een draad id. Als de fActive parameter is TRUE, dwThreadID is de id van de thread die eigenaar is van het venster wordt gedeactiveerd. Als fActive is ingesteld op FALSE, dwThreadID is de id van de thread die eigenaar is van het venster wordt geactiveerd.

Retourwaarden

Als een toepassing wordt dit bericht verwerkt, moet het nul terugkeren.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, WM_ACTIVATE

Index