STYLESTRUCT

De STYLESTRUCT structuur bevat het venster stijlen voor een venster.

typedef struct tagSTYLESTRUCT {/ / ss DWORD-styleOld; 
    DWORD-styleNew; 
} STYLESTRUCT, * LPSTYLESTRUCT 
 

Leden

stijl
Deze methode bepaalt een matrix van venster stijl of uitgebreid-stijl vlaggen.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.5 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster structuren, WM_STYLECHANGED, WM_STYLECHANGING

Index