Bovenliggende en onderliggende stijlen

De volgende stijlen van invloed zijn op de clipping relatie tussen een bovenliggend venster en haar kind windows, en tussen een onderliggend venster en haar broer of zus windows.

Stijl Beschrijving
WS_CLIPCHILDREN Sluit de ruimte bezet door kind windows bij het opstellen binnen het bovenliggende venster. Deze stijl gebruiken bij het maken van het bovenliggende venster.
WS_CLIPSIBLINGS Clips kind windows relatief ten opzichte van elkaar; dat wil zeggen, wanneer een bepaald onderliggend venster ontvangt een WM_PAINT -bericht, de WS_CLIPSIBLINGS stijl clips alle andere overlappende vensters kind uit de regio van het onderliggende venster worden bijgewerkt. Als WS_CLIPSIBLINGS niet is opgegeven en onderliggende vensters overlappen, is het mogelijk, bij het tekenen in het clientgebied van een onderliggend venster, om te tekenen in het clientgebied van een andere naburige onderliggend venster.

Index