ArrangeIconicWindows

De functie ArrangeIconicWindows regelt alle vensters geminimaliseerd (iconische) kind van het opgegeven bovenliggende venster.

 (UINT ArrangeIconicWindows HWND  hWnd / / verwerken naar bovenliggende venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het bovenliggende venster.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de geretourneerde waarde de hoogte van een rij van pictogrammen.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Opmerkingen

Een toepassing die een eigen geminimaliseerde kind windows onderhoudt kan de ArrangeIconicWindows functie gebruiken uit een bovenliggend venster pictogrammen schikken. Deze functie kan ook pictogrammen op het bureaublad schikken. Gebruik de functie GetDesktopWindow om de vensteringang voor het bureaubladvenster ophalen,.

Een toepassing verzendt het bericht WM_MDIICONARRANGE naar de meerdere interface (MDI) client documentvenster gevraagd het clientvenster te schikken zijn geminimaliseerd MDI kind windows.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies, CloseWindow, GetDesktopWindow

Index