WM_SETICON

Een toepassing verzendt het bericht WM_SETICON een nieuw groot of klein pictogram koppelen aan een venster. Het systeem wordt het grote pictogram weergegeven in het dialoogvenster ALT + TAB, en het kleine pictogram in de titelbalk van het venster.

WM_SETICON wParam = fType (WPARAM);          / / pictogram type
lParam = (LPARAM) (HICON) hicon;  / / verwerken tot pictogram 

Parameters

fType
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het type pictogram wordt ingesteld. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:
Waarde Betekenis
ICON_BIG De groot pictogram voor het venster instellen.
ICON_SMALL Het kleine pictogram voor het venster instellen.
hicon
Waarde van lParam. Ingang naar de nieuwe grote of kleine pictogram. Als deze parameter NULL is, is het pictogram aangegeven door fType verwijderd.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang naar de vorige grote of kleine pictogram, afhankelijk van de waarde van fType. Het is NULL als het venster eerder had geen pictogram voor het type aangegeven door fType.

Standaardactie

De functie DefWindowProc retourneert een handvat aan de vorige grote of kleine pictogram gekoppeld aan het venster, afhankelijk van de waarde van fType.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Windows-overzicht, venster berichten, DefWindowProc, WM_GETICON

Index