GET_Y_LPARAM

De GET_Y_LPARAM macro haalt de ondertekend y-co÷rdinaat van de gegeven waarde LPARAM.

int GET_Y_LPARAM) LPARAM  lParam / / waarde die de ondertekende y-co÷rdinaat is opgehaald);
 

Parameters

lParam
Hiermee geeft u de waarde worden geconverteerd.

Retourwaarden

De retourwaarde is de eersterangs int van de opgegeven waarde.

Opmerkingen

De macro GET_Y_LPARAM is als volgt gedefinieerd:

# define GET_Y_LPARAM(lp) ((int)(short)HIWORD(lp)) 

Zie ook

Windows-overzicht, venster macro's, GET_X_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index