EnumThreadWindows

De functie EnumThreadWindows worden alle nonchild Vensters die zijn gekoppeld met een draad door de ingang voor elk venster, op zijn beurt, aan een toepassing gedefinieerde callback functie opgesomd. EnumThreadWindows gaat door totdat het laatste venster wordt geïnventariseerd of de callback functie FALSE geretourneerd. Gebruik de functie EnumChildWindows om het kind windows van een bepaald venster opsommen,.

BOOL EnumThreadWindows ()  DWORD  dwThreadId, / / thread idWNDENUMPROClpfn, / / pointer naar callback functieLPARAMlParam / / toepassing gedefinieerde waarde);
 

Parameters

dwThreadId
Identificeert de draad waarvan windows moeten worden opgesomd.
lpfn
Aanwijzer naar een toepassing gedefinieerde callback functie. Voor meer informatie, Zie EnumThreadWndProc.
lParam
Hiermee geeft u een toepassing gedefinieerde waarde moet worden doorgegeven aan de callback functie.

Retourwaarden

Als de functie slaagt, is de retourwaarde aan nul.

Als de functie mislukt, is de retourwaarde nul. Te krijgen uitgebreide foutinformatie, Bel GetLastError.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows, overzicht, functies van het venster, EnumChildWindows, EnumThreadWndProc, EnumWindows

Index