IsIconic

De IsIconic functie bepaalt of het opgegeven venster is geminimaliseerd (iconische).

BOOL IsIconic ()  HWND  hWnd / / verwerken naar venster);
 

Parameters

hWnd
Ingang naar het venster om te testen.

Retourwaarden

Als het venster iconische is, is de retourwaarde aan nul.

Als het venster niet iconische is, is de retourwaarde nul.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Niet-ondersteunde.
Header:Verklaard in winuser.h.
Bibliotheek importeren:User32.lib gebruiken.

Zie ook

Windows-overzicht, venster functies, IsZoomed om vast

Index