Klasse Cursor

De klasse cursor definieert de vorm van de cursor wanneer het in het clientgebied van een venster in de klasse. Het systeem wordt de cursor automatisch ingesteld op de opgegeven vorm wanneer de cursor binnenkomt van het clientgebied van het venster en zorgt voor dat het houdt die shape, maar blijft het in het clientgebied. Een cursor shape toewijzen aan een venster klasse, een vorm met vooraf gedefinieerde cursor laden met behulp van de functie LoadCursor en wijs de geretourneerde cursor handvat aan het lid hCursor van de WNDCLASSEX structuur. U kunt ook bieden een aangepaste cursor resource en gebruik de functie LoadCursor te laden uit de toepassing van de middelen.

Het systeem is niet vereist voor een klasse cursor. Als een toepassing wordt het lid hCursor van de WNDCLASSEX structuur ingesteld op NULL, wordt geen klasse cursor gedefinieerd. Het systeem wordt ervan uitgegaan dat het venster wordt telkens die in het venster wordt de cursor verplaatst de cursor vorm ingesteld. Een venster kunt de vorm van de cursor instellen door de SetCursor functie wanneer het venster het bericht WM_MOUSEMOVE ontvangt . Zie voor meer informatie over cursors, Cursors.

Index