Klasse Menu

Een klasse menu definieert de standaardmenu door de Vensters in de klasse worden gebruikt als geen expliciete menu wordt gegeven wanneer de Vensters worden gemaakt. Een menu is een lijst van commando's waaruit een gebruiker voor de toepassing kiezen kan uit te voeren acties.

U kunt een menu toewijzen aan een klasse door het lid lpszMenuName van de WNDCLASSEX structuur op het adres van een op null eindigende tekenreeks die de resourcenaam van de van het menu aangeeft. Het menu is uitgegaan van een resource in de gegeven toepassing. Het menu het systeem automatisch geladen wanneer ze nodig zijn. Als het menu resource wordt ge´dentificeerd door een geheel getal en niet door een naam, kunt de toepassing de lpszMenuName lid instellen op dat geheel getal door de macro MAKEINTRESOURCE toe te passen voordat de waarde toe te wijzen.

Het systeem is niet vereist voor een klasse menu. Als een toepassing wordt het lid lpszMenuName van de WNDCLASSEX structuur ingesteld op NULL, wordt in windows in de klasse geen menubalken hebt. Zelfs als geen klasse menu is gegeven, kunt een toepassing nog steeds een menubalk voor een venster definiŰren wanneer het venster wordt gemaakt.

Als een menu wordt gegeven voor een klasse en een onderliggend venster van die klasse is gemaakt, wordt het menu genegeerd. Zie voor meer informatie, menu 's.

Index