Systeem klassen

Het systeem registreert de klassen systeem voor alle processen te gebruiken. Elk proces kan een klasse system gebruiken op elk gewenst moment. Omdat het systeem deze klassen registreert, niet kan een proces vernietigen.

Elke Win32-toepassing krijgt een eigen kopie van de systeem-klassen. Alle 16-bits Windows-toepassingen in de dezelfde VDM delen systeem klassen, net zoals ze op 16-bits Windows doen.

De volgende tabel worden de systeem-klassen:

Klasse Beschrijving
Knop De klasse voor een knop.
ComboBox De klasse voor een keuzelijst met invoervak.
ComboLBox De klasse voor de keuzelijst opgenomen in een keuzelijst met invoervak.
DDEMLEvent Windows NT: De klasse voor DDEML evenementen.
Bewerken De klasse voor een edit-besturingselement.
ListBox De klasse voor een keuzelijst.
MDIClient De klasse voor een clientvenster van MDI.
Bericht Windows NT 5.0 en hoger: De klasse voor een alleen-bericht venster.
ScrollBar De klasse voor een schuifbalk.
Static De klasse voor een statische besturingselement.
# 32768 De klasse voor een menu.
# 32769 De klasse voor het bureaubladvenster.
# 32770 De klasse voor een dialoogvenster.
# 32771 De klasse voor het venster taak switch.
# 32772 Windows NT: de klasse voor de titels van het pictogram.

Windows 95 en Windows 98: Het systeem registreert de klassen systeem wanneer het begint.

Windows NT: Het systeem registreert de systeem-klassen voor een proces de eerste keer een van haar draden oproepen een gebruiker of een GDI-functie.

Index