STM_SETIMAGE

Een toepassing verzendt een STM_SETIMAGE-bericht naar een nieuwe afbeelding (pictogram of bitmap) verbinden met een statische besturingselement.

 STM_SETIMAGE wParam = (WPARAM) fImageType;       / / afbeeldingstype vlag lParam = (LPARAM) (HANDLE) hImage;  / / om de afbeelding te verwerken 
 

Parameters

fImageType
Waarde van wParam. Hiermee geeft u het type afbeelding koppelen aan het statische besturingselement. Deze parameter kan een van de volgende waarden worden:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

hImage
Waarde van lParam. Ingang naar de afbeelding te koppelen aan het statische besturingselement.

Retourwaarden

De retourwaarde is een ingang van het beeld eerder gekoppeld aan het statische besturingselement, indien van toepassing; anders, het is NULL.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.51 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Statische besturingselementen overzicht, statische besturingsberichten, STM_GETIMAGE

Index