STN_CLICKED

De STN_CLICKED melding wordt verzonden wanneer de gebruiker een statische besturingselement dat de SS_NOTIFY stijl heeft. Het bovenliggende venster van het besturingselement ontvangt dit bericht door het bericht WM_COMMAND.

STN_CLICKED
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / id van statische besturingselement
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / verwerken naar statische besturingselement 
 

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 4.0 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 1.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Statische besturingselementen overzicht, statische besturingsberichten kennisgeving, STN_DBLCLK, WM_COMMAND

Index