Schuiven een Bitmap met het WM_CREATE bericht

Wanneer het bericht WM_CREATE verwerkt, zijn het vereist voor scrollen variabelen ge´nitialiseerd. Gebruik de CreateCompatibleDC -functie voor het maken van een compatibele apparaatcontext (DC), de CreateBitmap -functie voor het maken van een bitmap, en de ObjectSelecteren functie te selecteren van de bitmap voor de DC. Merk op dat een compatibele DC ook bekend als een Apparaatcontext voor geheugen is.

De apparaat-specifieke informatie over het weergaveapparaat wordt opgehaald. Als een compatibele DC is gemaakt voor het scherm, zoals in het voorbeeld, gebruiken de GetDeviceCaps functie om deze informatie te krijgen. De informatie bevat het aantal aangrenzende kleur bits per pixel, het aantal vliegtuigen van kleur, en de hoogte en breedte van de DC.

Index