SBM_GETRANGE

Een toepassing verzendt het bericht SBM_GETRANGE naar een besturingselement scroll bar aan de minimale en maximale positie waarden voor het besturingselement ophalen.

SBM_GETRANGE wParam = (WPARAM) (LPINT) lpnMinPos; / / minimumgehalte positie lParam = (LPARAM) (LPINT) lpnMaxPos; / / maximum positie 
 

Parameters

lpnMinPos
Pointer naar een waarde die het minimum scrollen positie ontvangt.
lpnMaxPos
Pointer naar een waarde die ontvangt de maximale scrollen positie.

Retourwaarden

Dit bericht geeft niet als resultaat een waarde.

Syntaxisinfo

nbsp; Windows &NT: versie 3.1 of hoger vereist.
Windows:Windows 95 of hoger vereist.
Windows CE:Versie 2.0 of hoger vereist.
Header:Verklaard in winuser.h.

Zie ook

Schuifbalken overzicht, schuifbalk berichten, SBM_GETPOS, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index