Schuifbalken maken

Bij het maken van een venster overlappende, pop-up of kind, kunt u standaard schuifbalken toevoegen door met behulp van de functie CreateWindowEx en, WS_HSCROLL, WS_VSCROLL of beide stijlen te geven. Dit te doen voegt een horizontale of verticale schuifbalk, of beide, naar de venster. Het volgende voorbeeld wordt een venster met standaard horizontale en verticale schuifbalken.

hWnd = CreateWindowEx (0 L, / / geen uitgebreid stijlen "MyAppClass", / / venster klasse "Scroll Bar toepassing", / / tekst voor venster titel bar WS_OVERLAPPEDWINDOW |        / / venster stijlen WS_HSCROLL | 
        WS_VSCROLL, CW_USEDEFAULT, / / standaard horizontale positie CW_USEDEFAULT, / / standaard verticale positie CW_USEDEFAULT, / / standaard breedte CW_USEDEFAULT, / / standaard hoogte (HWND) NULL, / / geen bovenliggende voor overlappende windows (HMENU) NULL, / / venster klasse menu hinst, / / exemplaar bezit dit venster (LPVOID) NULL / / aanwijzer niet nodig) 
 

Om berichten te verwerken scroll bar voor deze schuifbalken, moet u de juiste code opnemen in het hoofdvenster van procedure.

Wanneer u de functie CreateWindowEx als een venster wilt maken, kunt u een besturingselement scroll bar door te geven van de scrollbar venster klasse. Hiermee maakt u een horizontale of verticale schuifbalk, afhankelijk van of SBS_HORZ of SBS_VERT is opgegeven als de stijl venster. De schuifbalk grootte en haar positie ten opzichte van de bovenliggende venster kan ook worden opgegeven. In het volgende voorbeeld wordt een besturingselement horizontale scroll bar gemaakt en het posities in de rechterbovenhoek van het venster.

hwndScroll = CreateWindowEx (0 L, / / geen uitgebreid stijlen "SCROLLBAR", / / schuifbalk klasse control (LPSTR) NULL, / / tekst voor venster titel bar WS_CHILD | SBS_HORZ, / / schuifbalk stijlen 0, / / horizontale positie 0, / / verticale positie 200, / / breedte van de scroll bar CW_USEDEFAULT, / / default hoogte hwnd, / / verwerken naar hoofdvenster NULL (HMENU), / / geen menu voor een scroll bar hinst, / / exemplaar bezit dit venster (LPVOID) NULL / / aanwijzer niet nodig) 
 

Index